‘ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ’ ΔΑΣ ΟΑΣΑ – Αλλαγή στο τρόπο μισθοδοσίας που προωθεί η διοίκηση της Ο.ΣΥ. από τον Οκτώβριο.

DAS-6