Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΟΥ STAR