ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ¨ΕΠΟΧΗ¨ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΤΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ETHEL54