Οι σιδηροδρομικοί ζητούν πίσω τα «χρωστούμενα». Επαφές με τις διοικήσεις

OSE12

Το προεδρείο της Π.Ο.Σ. συναντήθηκε με τις διοικήσεις των εταιρειών του ομίλου ΟΣΕ για το ζήτημα της διπλής μείωσης, πέραν του 25%, των αποδοχών, σε μεγάλη μερίδα εργαζομένων, που είχε επιβληθεί με τους νόμους 4024/11 και 4093/12, αλλά και από την σχετική εγκύκλιο εφαρμογής του υπουργείου Οικονομικών. 

Η Π.Ο.Σ., όπως αναφέρεται σχετικά, «από την αρχή της εφαρμογής αντέδρασε και ζήτησε από τις διοικήσεις να μην προχωρήσουν στην άδικη αυτή, διπλή περικοπή των αποδοχών, καταθέτοντας μάλιστα και ασφαλιστικά μέτρα».

Η ομοσπονδία επισημαίνει ότι «οι διοικήσεις όμως, οχυρώθηκαν πίσω από την εφαρμοστική εγκύκλιο του υπουργείου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε απόφαση, με την οποία κρίθηκεαντισυνταγματική η μείωση πέραν του 25%, η οποία γνωστοποιήθηκε στις διοικήσεις, οι οποίες εξακολουθούν ακόμη να εφαρμόζουν την προηγούμενη εγκύκλιο.

Κατά τη συνάντηση, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Π. Θεοφανόπουλος απάντησε ότι η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου «καταλαμβάνει» κι εμάς. Στο επόμενο Δ.Σ. θα εισηγηθεί για θετική απόφαση, με βάση τη θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας και κατόπιν θα απευθυνθεί στο Γενικό Λογιστήριο, διότι η μισθολογική δαπάνη στον ΟΣΕ είναι ανελαστική, καθώς χρηματοδοτείται από το κράτος και θα πρέπει να υπάρξει έγκριση από το Γενικό Λογιστήριο, προκειμένου να αποδοθούν στους εργαζόμενους οι υπερβάλλουσες κρατήσεις. 

Από την πλευρά των άλλων διοικήσεων, ειπώθηκε ότι το ζήτημα εξετάζεται από τις νομικές υπηρεσίες των εταιρειών και θα καταβληθούν οι διαφορές που προκύπτουν, καθώς δεν απαιτείται έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου.

Η Π.Ο.Σ., σε αντίθεση με ότι ισχυρίζονται διάφοροι, ποτέ δεν εγκατέλειψε τη διεκδίκηση αυτού του ζητήματος, καθώς πίστευε ότι ήταν μια αυθαίρετη ερμηνεία από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών των προαναφερόμενων νόμων. Καλούμε την κυβέρνηση και τις διοικήσεις να αποκαταστήσουν τη νομιμότητα και να καταβάλλουν στο προσωπικό, αυτά που αδίκως, παρακρατήθηκαν».

 

ΠΗΓΗ – METAFORESPRESS