ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ – ΤΟΥΡΙΣΜΟ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

poeet