ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Α.Σ.Α ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο.ΣΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝ’ ΟΨΕΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

syndikato-logo01-300x34-300x34-300x34