ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Α.Σ.Α ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ & Δ/ΝΩΝ Ο.ΣΥ «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ»

syndikato-logo01-300x34-300x34-300x34