ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.ΣΥ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Δ/ΝΟΝΤΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.ΣΥ