ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Α.Σ.Α – ΟΣΥ -ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Σ.Σ.Ε

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΟΤΥΠΟ