ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε

21