ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Α.Σ.Α – Ο.ΣΥ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ