ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Α.Σ.Α – Ο.ΣΥ – ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ Α/Σ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Α.Σ.Α – Ο.ΣΥ