ΟΑΣΑ: Συζητήσεις για την δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής κάρτας και μέσω ίντερνετ

ATHENATICKET-1

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων έκδοσης προσωποποιημένης κάρτας εξετάστηκε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στην οποία συμμετείχαν o Πρόεδρος της Αρχής, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της HST, καθώς και Μέλη και ελεγκτές της Αρχής.

Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίσεις

ζήτησε ο ΟΑΣΑ από την Αρχή επί των εξής σημείων των αρχικά υποβληθεισών γνωστοποιήσεων:

α) Δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των προσωποποιημένων καρτών μετά από ηλεκτρονική αίτηση,

β) Δυνατότητα μαζικής έκδοσης προσωποποιημένων καρτών ειδικών κατηγοριών επιβατών,

γ) Τήρηση των στοιχείων με συγκατάθεση του χρήστη με στόχο την προσωποποιημένη εξυπηρέτησή του.

Τα παραπάνω σημεία θα εξεταστούν περαιτέρω από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία και θα αποφανθεί για το τι μέλλει γενέσθαι.

πηγη – ypodomes.com