‘ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ’ ΠΑΣΚΕ Ο.ΣΥ. – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

PASKE

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ…