‘ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ’ Ε.Α.Σ. Προς όλους τους εργαζόμε νους – Οι άνεργοι πεινούσαν τώρα πεινάνε κι όσοι εργάζονται.